0 bewaardZeeVanNamen

Inspiratie voor meisjesnamen

Zomaar een naam...

Foppe
ja
10
nee
5

Zomaar een naam...

Sava
ja
10
nee
1

Sava is een unisex naam, maar heeft geen duidelijke herkomst. We weten dat er een Sint Sava was, een Servische prins en monnik. Er is ook een rivier naar hem vernoemd, welke door Belgrado stroomt.
19 maart 2019

Zomaar een naam...

Mil
ja
11
nee
3