0 bewaardZeeVanNamen

Over Zeevannamen.nl

We weten uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn om de goeie naam voor je nieuwe kindje te vinden. Boeken vol met lijsten namen kunnen vaak wel helpen. Maar het bladeren door al die namen kan ook wat doelloos zijn. Daaraan hebben we bij ZeeVanNamen.nl geprobeerd iets te doen: wij geven je de middelen om op een slimme manier je weg te vinden in het enorme aanbod van voornamen. We hopen dat we je goed op weg kunnen helpen!

Gebruiksvoorwaarden

We zetten ons in om de informatie op deze site zo correct mogelijk te maken. Maar we pretenderen niet compleet of foutloos te zijn. Het kan voorkomen dat informatie niet klopt of onvolledig is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in op deze site, noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienst. Aan geen van de geboden informatie en diensten kunnen rechten worden ontleend. Door van deze site gebruik te maken ga je automatisch accoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door het gebruik van deze website ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Het gebruik van deze website is voor jouw eigen risico. Deze website is met uiterste zorg gemaakt maar pretendeert niet honderd procent correcte informatie te verstrekken. De verstrekte informatie kan foutief of incompleet zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect, veroorzaakt door foutieve of incomplete informatie op deze website. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie zoals verstrekt op deze website. Door deze website te gebruiken ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Het selecteren van de juiste voornaam blijft jouw en alleen jouw verantwoordelijkheid. Deze voorwaarden kunnen in de toekomst gewijzigd worden zonder verdere aankondiging. Als je na een dergelijke wijziging van deze website gebruik blijft maken ga je automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw gebruik van deze website en laten onverlet mogelijke andere overeenkomsten die je hebt met Zeevannamen.nl m.b.t. producten, diensten of anderszins.

Copyrights

Van al het materiaal op deze website, met inbegrip, zonder beperking van logo's, layout, tekst, afbeeldingen, andere files, en de selectie en de rangschikking daarvan ligt het auteursrecht bij Zeevannamen.nl. Alle rechten zijn beschermd. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgegeven, gedownload, afgebeeld, gepost of doorgegeven in enige vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot electronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeevannamen.nl of de representatieve houder van het auteursrecht.

Advertentiebeleid

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Reageren op Zeevannamen.nl

Je bent van harte uitgenodigd om je reactie te plaatsen bij een naam. Mooi of niet mooi, we horen graag wat je ervan vindt. Maar hou het netjes. We behouden ons het recht voor om commentaren waarin grove of anderszins onbetamelijke taal wordt gebruikt, te verwijderen.